Vergoedingen

Er is een heleboel veranderd in wijze waarop u uw voetbehandeling als patiënt met diabetes mellitus vergoed krijgt.

U bent waarschijnlijk al ingedeeld in een simmsclassificatie, maar tegenwoordig wordt u aan de hand van deze simmsclassificatie ook

ingedeeld in een zorgprofiel.

Simms 0; zorgprofiel 0, U krijgt geen vergoeding van uw verzekeringsmaatschappij (enkele verzekeringsmaatschappijen vergoeden

de behandeling nog wel, check hiervoor uw polisvoorwaarden)

Simms 1, indien u  bent ingedeeld in zorgprofiel 1, u krijgt de voetbehandeling vergoed uit uw aanvullende verzekering. Check onderstaande link hoeveel uw vergoeding bedraagd. Ik heb een contract afgesloten met Interpolis/Avero/OZF/FBTO en het Zilveren Kruis. Ik kan uw rekening rechtstreeks bij deze verzekeringsmaatschappijen declareren. Dit is mogelijk voor max 25,00 per behandeling en afhankelijke

van de maximale vergoeding. De overige kosten dienen door uzelf betaald te worden.

Simms 1, indien u bent ingdeeld in zorgprofiel 2 (wordt bepaald door huisarts of podotherapeut), u moet eerst een bezoek

brengen aan de podotherapeut. Deze bepaalt hoeveel medische zorg voor u noodzakelijk is en welk bedrag u vergoed krijgt.

Ik heb contracten afgesloten met de Podotherapie Beverwijk, Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk, Novopraktijk Haarlem,

Rijksstraatweg 439, 2025 DC Haarlem en de Podotherapie Santpoort , Crocusstraat 1, 2071 NW Santpoort. Podotherapie Praktijk Holthuis, Woonzorgcentrum Velserduin, Scheldestraat 101, 1972 TL IJmuiden, 06-19419877

Bij de praktijken kunt u terecht voor het bepalen van het behandelplan. Het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke medische

voetzorg wordt rechtstreeks door mij aan deze praktijk gedeclareerd. Het overige bedrag, de niet medisch noodzakelijke zorg (totale voetbehandeling, incl. medische voetzorg

kost 33,00 euro) dient u met mij af te rekenen. Dit betekent 33,00 -/- te declareren bedrag.

Indien u bent ingedeeld in zorgprofiel 3 of  4, geldt dezelfde procedure als in zorgprofiel 2, alleen zal het te declareren bedrag dan hoger zijn. Maar ook hiervoor geldt dat het resterende bedrag door uzelf bij betaald moet worden.


Check voor vergoeding aanvullende verzekering:


 www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

Copyright 2012 © All Rights Reserved